Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEST MOMENTS:

  1. Informacje ogólne

Sklep Internetowy Best Moments zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.bestmoments.pl zwanym dalej Stroną Internetową Sklepu prowadzony jest przez firmę Best Moments Justyna Bielak zwaną dalej Usługodawcą z siedzibą przy ul. Pochyłej 7/11, 20-418 Lublin.

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów i usług oferowanych przez Sklep. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a Usługodawcą.

Przed złożeniem zamówienia każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

  1. Zasady składania i realizacji zamówień

Składanie zamówień w Sklepie przez Zamawiającego następuje przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Zamówienia przyjmowane są mailowo, telefonicznie oraz poprzez Stronę
Internetową Sklepu.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną do niniejszego Regulaminu stosuje się zasady zawarte w  art. 8 ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z  2002 r. Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.).

Regulamin obejmuje również Klientów składających zamówienie bez rejestracji.

Informacje o Produktach i Usługach podane w Sklepie, w  szczególności ich opisy, wymiary oraz ceny stanowią zaproszenie do  zawarcia umowy w  rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że dla Klienta wiążąca jest cena aktualna w momencie złożenia zamówienia i otrzymania potwierdzenia od Sklepu.

Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na Stronie Internetowej Sklepu.

Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do  korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zamówień w  przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu. Osoba, która została pozbawiona prawa do  korzystania ze Sklepu nie może dokonać ponownej Rejestracji bez zgody Usługodawcy.

Umowa sprzedaży Produktów na odległość zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W  przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną i  niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z  potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w  trakcie rozmowy telefonicznej.

W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i  poproszony o decyzję dotyczącą dalszego przebiegu realizacji zamówienia tj. wybór innych produktów, anulowanie Zamówienia lub konieczność dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia.

W przypadku anulowania zamówienia z powodu niedostępności danego Produktu Sklep niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę wpłaconą za zamówienie.

  1. Sposoby płatności

Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie podawane są w  złotych polskich (PLN).

Klient może dokonać płatności za zamówienie m.in. gotówką przy odbiorze własnym, przelewem bankowym (przedpłata) lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w  serwisie rozliczeniowym (karty płatnicze lub PayU). Szczegóły dostępnych form płatności zostały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Dostawy i sposoby płatności".

Klient zobowiązuje się dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Usługodawca ma prawo anulować zamówienie jeżeli nie otrzyma płatności za zamówienie w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku produktów personalizowanych płatność musi nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni od zaakceptowania ostatecznego projektu przez Klienta.

Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Klienta.

Termin dostawy podawany jest na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku produktów personalizowanych termin dostawy podawany jest po zaakceptowaniu ostatecznego projektu i uzależniony jest od wielkości zamówienia.  

  1. Sposoby i koszty dostawy

Sposób dostawy Klient wybiera podczas składania zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję w  formularzu zamówienia. Zakupione produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy oraz czasu realizacji zamówienia zamieszczone zostały na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Dostawa i płatność". Informacja zawarte w zakładce "Dostawy i sposoby płatności" dotyczą dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy i czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

Koszt dostarczenia przesyłki ponosi Klient. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów, wtedy miejsce i termin odbioru ustalane są indywidualnie.

W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do  podania swoich danych umożliwiających  realizację zamówienia, tj. imienia i  nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z  kodem pocztowym) oraz numeru telefonu kontaktowego.

  1. Odbiór przesyłki

Podczas odbioru przesyłki z  zamówieniem Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki lub niekompletności przesyłki powinien sporządzić protokół szkody na druku przedstawionym przez kuriera oraz niezwłocznie poinformować Usługodawcę o uszkodzeniach lub brakach w celu podjęcia działań związanych z procedurą reklamacyjną oraz przygotowania nowej dostawy.

  1. Odstąpienie od umowy i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Klient chcący odstąpić od umowy powinien niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przesłać oświadczenie o  odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość na adres: ul. Pochyła 7/11, 20-418 Lublin lub na adres e-mail: kontakt@bestmoments.pl.

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Do przesyłki ze zwracanym towarem musi być dołączony formularz odstąpienia od umowy wypełniony i podpisany przez Klienta.

Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych z  pobraniem. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru, żeby nie został uszkodzony w czasie transportu. Koszt opakowania i przesyłki ponosi Klient. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a  więc stosuje się wyłącznie do  sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w  celu niezwiązanym z  działalnością gospodarczą.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Adres do zwrotów:

BEST MOMENTS Justyna Bielak

ul. Pochyła 7/11

20-418 Lublin

 

  1. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sklep tylko w celu realizacji zamówienia, jedynie za zgodą Klienta mogą zostać użyte w celu przesyłania materiałów reklamowych.

Dane osobowe Klientów nigdy nie są udostępniane innym firmom w celach reklamowych i marketingowych.

Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe na stronie www.bestmoments.pl poprawiania ich, zmieniania oraz żądania usunięcia z bazy.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o  świadczenie usług drogą elektroniczną w  każdym czasie i  bez podania przyczyn. Klient, który wcześniej dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie na adres kontakt@bestmoments.pl prośby o usunięcie jego konta Klienta ze Sklepu. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia konta Klienta ze Sklepu niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

W sytuacji, gdy Klient wybierze sposób płatności poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. Z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

  1. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki lub w trakcie użytkowania produktu Klient stwierdzi, że zawiera on wady Klient zobowiązany jest to niezwłocznie zgłosić do Usługodawcy w formie reklamacji. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Usługodawcę a żądanie Klienta zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli braki w przesyłce albo wady produktu wynikają z winy Sklepu, koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa Sklep. 

  1. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na Stronie Internetowej Sklepu i obowiązuje na czas nieoznaczony.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w  dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie Internetowej Sklepu.

W sytuacjach nieopisanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykorzystanie treści i zdjęć zawartych na Stronie Internetowej Sklepu bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe